۲۸ آذر سال ۹۷
‏‫کاربر گرامی به پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت ایرانشهر خوش آمدید

مقالاتدیدگاه | تعداد بازید : 781 مشاهده شده | تاریخ انتشار : ۳ مرداد ۱۳۹۱

عاشورا در شعر اهل سنت

 

ساقی امروز محفل مارا پریشان کرده ای                   دشمنان را شاد ومسلم را تو حیران کرده ای

کوفیان کردند خیانت برحسین آل رسول                      غرق در خون گشته بود آن حسین ابن بتول

مست قدرت آن خبیثان در زمین کربلا                        برحسین وخاندانش ظلمها داشتند روا

درمحرم قلب اسلام درخروش افتاده بود                     چون حسین بن علی غرق درخون گشته  بود

دست بریدند قطع کردند سر به روی نیزه ها                    این جنایت ازیزیدیهاست بدشت کربلا

سرور وسالار باشد بر جوانان بهشت                        این روایت را خدا بر عرش اعلی می نوشت

سید وسالار باشی برخلایق ای حسین                    این حدیث جمعا شنیدند از پیامبر ای حسین

ناکسان دست در دست منافق داده اند                       عزم خود در قتل سردارحقایق داده اند

سردار ورهبر بوده ای چشم پیامبر بوده ای                      ظلم صبائیان ببین  قلب پیامبر بوده ای

حب الحسین هست فطرتم من سنی باغیرتم                  در جنگ با ظلم وفساد من پیرو آن حضرتم

ان الحسین را گفت رسول بر خاندان آن بتول                    ان الحسن  در اولش باشند عزیزان رسول

آمد حسین در کربلا از بحر دین مصطفی                         اعلام می کرد ای خدا هیهات از جرم وگناه

ظالم خیانت کرده ای جرم وجنایت کرده ای                    فکری بکن بر حال خود قتل با قساوت کرده ای

دشمن جنایت کرده است تاریخ حکایت کرده است           از ظلم این دیوانگان عالم شکایت کرده است

بالب عطشان ، حسین درکربلا هیهات گفت                   ابن زهرا را بکشتند آسمان  فریاد   گفت

گشتند همراه حسین اولاد واصحابش شهید              این ظلم بی حد را کسی در طول تاریخ هم ندید

بودند ابوبکر وعمر همراه آن سالار دین                       عثمان ، محمد همرهش  گشتند شهید ای مؤمنین

عون ومحمد اوسط است عباس عزیزجعفراست               محسن ، عبیدالله ببین زینب مراورا خواهر است

یحیی وعبدالله أخند أصغربرادر درصفند                              جمعا به دشت کربلا بحرجهاد اند رصفند

الغرض گشتند عزیزان پیامبر هم شهید                         تا که اسلام اینچنین در دست دوستداران رسید

ای مجاهد جد تو باشد حسن  اولاد آن خیرالبشر                   در ره آنان بکوش شاید نبینیم یکدگر

شاعر: مولوی عبدالباری صالحی - مدیر حوزه علمیه مظهرالتوحید تایباد 

برچسب ها:ارسال نظر: