۳ بهمن سال ۹۷
‏‫کاربر گرامی به پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت ایرانشهر خوش آمدید

مقالاتدیدگاه | تعداد بازید : 491 مشاهده شده | تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱۳۹۱

فتوای تاریخی شیخ شلتوت

از مهم‌ترین اقدامات شیخ شلتوت در دانشگاه الازهر صدور فتوای تارخی مبنی بر جواز پیروی از مذهب شیعه امامی است.چرا که از آغاز پیدایش دارالتقریب از یک سو سیاست‌های استعماری شروع به مبارزه علیه شیعه و دارالتقریب می‌نمود و از سوی دیگر دولت سعودی با عوامل سیاسی و تعصب شدید وهابی و نویسندگان مزدوری که از ایادی استعماری پول می‌گرفتند، کتاب‌‌هائی را در طعن بر شیعه پیدا کرده به چاپ می‌رساندند چرا که به آنها القاء شده بود با وجود دارالتقریب، تبلیغات وهابیت خنثی خواهد شد.

در حالی که تقریب و اندیشه تقریبی در کشورهای اسلامی آن زمان مرهون مساعی و خدمات بی‌نظیر دارالتقریب و رشادات و حق‌طلبی رؤسای الازهر بود تا آن جا که زمینه‌ساز این فتوای اندیشمند شیخ شلتوت گشت و این اثر مهم تاریخی به وجود آمد و الا مسلمانان آن‌گونه از مقاصد و آموزه‌های خاص خود بی‌اطلاع بودند که تصور می‌شد اختلافاتشان اساسی است و هرگز نمی‌توانند به یکدیگر نزدیک شوند و از این رو دائما در جدائی و انفصال از یکدیگر بودند.

متن فتوای شیخ

«آیین اسلام هیچ یک از پیروان خود را مجبور به پیروی از مذهب معین کرده است بلکه هر مسلمانی می‌تواند از هر مذهبی که بگونه صحیح نقل شده باشد و احکام آن در کتابهای ویژه خود تدوین گشته است، پیروی کند- بنابراین کسی که مقلد یکی از مذاهب اربعه است، می‌تواند به هر یک از مذاهب دیگر برگردد. مذهب امامیه اثناعشری مذهبی است که شرعاً پیروی از آن مانند پیروی از مذاهب اهل سنت جائز است- پس می‌شود که مسلمانان این حقیقت را دریابند و از تعصب ناروائی که نسبت به مذهب معینی دارند دوری گزینند. زیرا دین خدا در گرو پیروی از مذهبی خاص بوده و در انحصار مذهب معینی نیست.»
بسیاری از علماء و فقهاء بزرگ اهل سنت در آن زمان این فتوای تاریخی را مورد تایید قرار دادند. از جمله علامه طباطبائی صاحب المیزان، ایشان در تأیید فتوای تاریخی شیخ شلتوت فرمودند:

«اتحاد یا تقریب اسلامی تردیدی در رجحان آن از نظر عقل و منطق نیست. روی همین اصل شیعیان صدر اول هرگز از صف اکثریت کنار نرفته و در پیشرفت امور اسلامی با عموم مسلمین هرگونه تشریک مساعی می‌نمودند. و تأیید اندیشه‌های تقریب بین مذاهب اسلامی از طرف مراجع شیعه برای همین منظور بوده و شیخ بزرگوار الازهر نیز این حقیقت را با کمال صراحت بیان نمود. و اتفاق کامل دینی شیعه و سنی را به همه جهانیان اعلام نموده و شیعه می‌بایست سپاسگذار این مرد بزرگوار بوده واز عمل بی‌آلایش وی تقدیر نماید»

برچسب ها:ارسال نظر: